Peptide-based Pharmaceuticals for Treatment of Metabolic Diseases

Dr. Kim Halskov - Novo Nordisk (Host: Professor Moeller)